Aztograph

toppprod2

LVA

Frekvensstyrda pumpar med lägre energiåtgång

Vårt vätskekylaggregat LVA är ett slutet och energisnålt system. Det är speciellt framtagen för kylning av tryckpressens extra tillbehör som är vattenkylda, till exempel IR-tork, fuktvattenaggregat och färgverkstempereringsaggregat. Reglersystemet jobbar för att den förinställda temperaturnivån ska upprätthållas under hela tryckprocessen.  Vi använder frekvensstyrda pumpar för en så energieffektiv drift som möjligt. Det finns också möjlighet till energiåtervinning. Vätskekylaggregatet är driftsäkert och användarvänligt. Systemet ger en bra arbetsmiljö intill tryckpressen och en jämnare fuktighet i lokalen. Vårt vätskekylaggregat LVA är en erkänd produkt av pressleverantörer och har installerats på de flesta fabrikat. AZTOgraph har egen kunnig servicepersonal. Vi erbjuder höstservice för att säkerställa drift under årets kalla månader.