Aztograph

toppprod2

FRT

Exakt styrning av färgverkstemperatur

En enda inställning garanterar en konstant temperatur och viskositet på tryckfärgen med vårt system för färgverkstemperering, FRT.  Snabb start tack vare att systemet kan förvärma pressen. Styrenheten är baserad på en mikroprocessor och övervakningen sker via pekskärm. Möjlighet finns även för att övervaka plåttemperaturen och att styra på fram- eller returledning. Systemet har också effektiv bortforsling av värmeöverskott från tryckpressen. Individuell temperering av färgverken är ytterligare en funktion på Aztographs färgverkstemperering
 
Enheterna kan anpassas efter kundens behov och vårt system kan anslutas på alla pressmodeller som är förberedda för kyla. FRT levereras i vattenkylt utförande vilket gör att den påverkar inte tryckeriets miljö. Positiva sidoeffekter av vårt system är lägre driftkostnad och bättre arbetsmiljö. AZTOgraph har egen kunnig servicepersonal.