Aztograph

toppprod2

Fuktvatten

AZTOgraph erbjuder tre olika lösningar för hantering av fuktvatten.

pufffuktvatten

Färskvattenbehandling med omvänd osmos (RO)

För att uppnå högsta tryckkvalitet krävs full kontroll på det fuktvatten som används. Våra system bygger på att avhärda inkommande färskvatten, för att sedan ge det en bestämd och konstant hårdhet. På så sätt uppnås en vattenkvalitet som på bästa sätt lämpar sig för inblandning av fuktvattenkoncentrat och eventuellt IPA. Vi erbjuder kompletta system för fuktvattenbehov upp till cirka 150 liter/timme. Vi specialbygger även enheter för större behov.

Renare fuktvatten med filtrering


AZTOgraph kan leverera filtersystem för inbyggnad i befintliga system, eller integrerade i kompletta fuktvattencentraler. Våra system kan snabbt och enkelt installeras, och förbättrar tryckkvaliteten. Filterinsatsen kan enkelt bytas, och en larmlampa indikerar när det är dags för filterbyte som även kan utföras när enheten är i drift. Våra filtersystem kräver minskad rengöring och skötsel av pressens fuktvattensysten. Filter med 1µ porstorlek förlänger fuktvattnets användningstid och därmed pressens tillgänglighet. Detta innebär mindre vatten till destruktion över tid. Vi levererar system med filtrering för att återanvända spillvatten från sprayfuktverk.

Fuktvattencentraler med bästa tänkbara teknik


För produktion i alla offsetpressar ställs höga krav på fuktvattnets temperatur, renhet och inblandning av koncentrat och tillsatser. Med övervakning av PH-värdet, konduktivitet och temperatur i kombination med elektronisk kontroll och inblandning av tillsatser uppnås de höga krav som krävs för effektiv produktion. AZTOgraph har valt att samarbeta med fristående leverantörer för leverans av utrustningar för fuktvattenberedning med användande av bästa tänkbara teknik.