Aztograph

toppprod2

UV-system

UV-system som kan anpassas till alla pressmodeller

Vårt UV-system minimerar risken för makulatur som beror på färgbrist. Färgnivå i färgkistan är alltid samma vilket ger konstant tryck över färgknivarna. Det finns möjlighet att justera färgnivån i färgkistan efter behov. Det är möjligt att hålla en låg färgnivå i kistan vilket förenklar vid rengöring av pressen. Ett larm varnar för hög respektive låg färgnivå i färgkistan.  Det går att fylla färg manuellt med en enkel knapptryckning. Pumparna är speciellt anpassade för UV-färg. En positiv effekt av vårt system är att personalen inte kommer i kontakt med färgen, och arbetsmiljön blir mer ergonomisk när personalen slipper spackla färg. Färgen köps i fat vilket minskar transporterna.