Aztograph

toppprod2

Färgblandningssystem - PMS-blandare

Kostnadseffektiv och säkrare färgblandning

Vi erbjuder marknadens absolut bästa system för hantering av recept och dosering av färg till färgblandningar. Standardutförandet har upp till 20 automatiska ventiler. För att effektivisera hanteringen av PMS-färger erbjuder vi spectrophotometer från X-rite™ för nyansering och kvalitetskontroll. Specialblandningar är hela tiden tillgängliga och möjlighet finns att använda egna recept för olika pappersval. Systemet levereras med recept till Pantone-skalan. Med vårt system blir färgblandningen enklare, snabbare och säkrare. Andra fördelar är att färglager med specialfärger kan tas bort, mindre färgåtgång, samt ett styrsystem som hanterar ett oändligt antal grundfärger. Det går också att få statistik på förbrukad mängd grundfärg och tillverkade recept. Man kan även få utskrift av färgblandningar för efterkalkylering samt fakturering med automatisk prissättning per kilo blandad färg. En annan fördel är en renare arbetsmiljö för tryckeriets personal.