Aztograph

toppprod2

Arkoffset

Automatiska, användarvänliga system för arkoffset

Med AZTOgraphs automatiska system för fyllning av färg kan personalen koncentrera sig på slutproduktens kvalitet istället för att lägga sin tid på att fylla på färg för hand. Arbetsmiljön blir också mer ergonomisk för personalen eftersom de slipper att spackla färg. Vårt automatiska system minimerar risken för makulatur som beror på färgbrist. Färgen köps i fat vilket minskar transporterna och hanteringen av 2,5-kilos färgburkar. Ytterligare ett led i vår kvalitetssäkring är att samtliga installationer görs av erfaren personal från AZTOgraph.

Färgpumpar och fatpumpar med hög kapacitet

Våra färgpumpar är driftsäkra och användarvänliga. De är också tysta och kräver ytterst lite underhåll. Det är enkelt att byta färgfat och färgspillet blir minimalt. Våra pumpar kan användas till alla pressmodeller.

Utloppsutrustning som håller koll på färgnivån

Vår utloppsutrustning BLS-B ser till att det alltid är samma färgnivå i färgkistan vilket ger konstant tryck över färgknivarna. Det finns möjlighet att justera färgnivån i respektive färgkista. Larm varnar för hög och låg färgnivå i färgkistan. Det går att hålla låg färgnivå i kistan vilket förenklar vid rengöring av pressen, och det går också att fylla färg manuellt med en enkel knapptryckning. Utloppsutrustningen minimerar makulatur på grund av färgbrist. Utrustningen anpassas till alla pressmodeller.

Colorpress med full flexibilitet 

Kompakt och smart design som är enkel att använda och enkel att rengöra. Nivågivare kontrollerar färgnivån i färgkistan och standardfärgburkar i plåt för 2,5 kg och 1 kg kan användas. På varje Colorpress kan en omrörare monteras vid behov för att jämna ut färgen i färgkistan. Vid stora jobb finns möjlighet att koppla in en färgpump på enheten. Vår colorpress anpassas till alla pressmodeller och ger pressen full flexibilitet på färgordning. Colorpress kan användas för UV-färger.