Aztograph

toppprod2

Färghantering

Bra färghantering ger effektivare produktion.

dummyfarghantering

Vi är marknadsledande leverantör av system för lagring, distribution och automatisk nivåhållning av tryckfärg. Våra kunder är tidnings- heatset- och arktryckerier i hela Skandinavien, och vi erbjuder installation och servicelösningar för alla tryckerier - från arktryckeri till tidningsfabrik. AZTOgraphs systemlösningar för färgdistribution ger en bättre totalekonomi. Exempelvis innebär en jämnare nivå i färgkistorna att det finns förutsättningar för en säkrare drift, renare arbetsmiljö och en effektivare produktion. Ett tryggare och renare tryckeri är något som ökar attraktionskraften både hos tryckeriets kunder, och hos den egna personalen.

Arkoffset

Automatiska, användarvänliga system för arkoffset

Rulloffset

Rulloffset med full kontroll på färghanteringen

Färgblandningssystem - PMS-blandare

Kostnadseffektiv och säkrare färgblandning

UV-system

UV-system som kan anpassas till alla pressmodeller