Aztograph

toppkvalmiljo

Kvalitet & Miljö

Vi arbetar för ett uthålligt ekologiskt samhälle

För AZTOgraph är det en självklarhet att ta hänsyn till miljön, och att arbeta aktivt för ett uthålligt ekologiskt samhälle. Vi vill värna om miljön i hela kedjan, från materialhantering till färdig produkt. Våra slutna transportsystem minskar färgspill och smutsig arbetsmiljö, och bidrar samtidigt till att förbättra miljön i tryckhallen. Rena och prydliga arbetslokaler stimulerar personalen och ökar förtroendet för företaget.Slutprodukt med kvalitet


Våra produkter ingår i process som leder till färdiga trycksaker. Vi fokuserar därför på slutprodukten när vi talar om kvalitet. Erfarenheten har lärt oss att de tryckerier som investerat i kvalificerade anläggningar från Aztograph får igen sin investering i form av en avsevärt bättre slutprodukt. AZTOgraph är certifierat enligt ISO 9001:2000.